Zapraszamy na Naukową Sesję Mistrzów

We wtorek, 11 czerwca o godz. 15.00, na Politechnice Krakowskiej odbędzie się Naukowa Sesja Mistrzów. Zaprezentują się najlepsze uczelniane koła naukowe – zdobywcy krajowych i międzynarodowych nagród – i ich odlotowe wynalazki. To idealna możliwość zobaczenia rozmaitych innowacyjnych projektów studenckich, które mają szansę zmienić naszą codzienność!

Podczas wydarzenia odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród Santander dla najlepszych studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Organizatorzy przygotowali także specjalną atrakcję – NIESPODZIANKĘ!

Naukową Sesję Mistrzów organizuje Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej oraz FutureLab PK.

Prezentacje Mistrzów:

  1. KN Silników spalinowych

Bartłomiej Romowicz oraz Adrian Starowicz, laureaci II miejsca Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2024, zaprezentują projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi: „Lizard” – samochód elektryczny dla osób na wózkach inwalidzkich.

  1. KN “ASTRO PK”

Koło Naukowe AstroPK specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań technologicznych z zakresu inżynierii okołokosmicznych rozwijając tym samym lokalny sektor dla tej tematyki w ramach Politechniki Krakowskiej. Koło obecnie tworzy Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny „C.O.M.E.T.” – projekt realizowany m.in. w celu wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie European Rover Challenge.

SKN IMAGO zajmuje się szeroko pojętymi technologiami cyfrowymi. Opiekun koła dr inż. arch. Farid Nassery jest zdania, że koło powinno odpowiadać zainteresowaniom studentów, dlatego to oni proponują poruszaną na spotkaniach tematykę. W ten sposób przez lata działalności obecne były różnorodne tematy m.in.grafiki komputerowej, projektowania parametryczno-algorytmicznego, modelowania 3D czy sterowania ramionami robotyczymi sześcioosiowymi.

  1. KN ,,Inżynierii Środowiska „PIĄTAK””

Obecnie koło rozpoczęło pracę nad projektem zajmującym się stworzeniem inteligentnego sterowania turbiną Archimedesa. Na Naukowej Sesji Mistrzów członkowie koła naukowego przedstawią projekt zajmujący się przewidywaniem jakości powietrza w okolicy stacji pomiarowej GIOŚu zlokalizowanej na ulicy Złoty Róg w Krakowie. Zespół przygląda się możliwości zamontowania na terenie kampusu naszej uczelni sprzętu pomiarowego do monitorowania jakości powietrza. Na podstawie otrzymanych wyników zespół mógłby zająć się analizą jakości powietrza na terenie kampusu i analizie propagacji zanieczyszczeń w zależności od otoczenia przyrządu pomiarowego.

  1. KN “IT”

Uczenie przez wzmacnianie to fascynująca technika uczenia maszynowego, która umożliwia modelom opracowanie własnych strategii maksymalizacji nagród. Algorytmy te są fundamentem współczesnego uczenia maszynowego. Dzięki nim możliwe stało się stworzenie popularnych dziś chatbotów, czyli dużych modeli językowych dostrajanych z użyciem uczenia przez wzmacnianie, samojezdnych pojazdów potrafiących podejmować krytyczne decyzje w każdych warunkach oraz autonomicznych robotów zdolnych do wykonywania skomplikowanych zadań, takich jak balansowanie i chodzenie. Jednym z najważniejszych algorytmów RL jest PPO (Proximal Policy Optimization), opublikowany w 2017 roku przez OpenAI. Ten temat rozwiną już w najbliższy wtorek członkowie KN “IT”!

  1. KN ,,SKNGK VISGRAPH”

W prezentowanym we wtorek projekcie „Cyfrowa Baba Jaga” przeprowadzono kompleksową analizę dwóch zaawansowanych technologii wykrywania wzorców na obrazie: metod klasyfikatorów kaskadowych Haara oraz uczenia maszynowego opartego na architekturze YOLO (You Only Look Once). Eksperymenty przeprowadzono w kontekście gry „raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”, która stanowiła ramy eksploracji technologicznej. Wyniki eksperymentów…poznacie na Naukowej Sesji Mistrzów!

  1. KN ,,KWARK”

Koło Naukowe “Kwark” działa nieprzerwanie od 5 kwietnia 2000 roku, przez ten czas gościło w swoich szeregach wielu pasjonatów nauki. Członkowie koła zaprezentują jeden z swoich projektów – „pHowe Reakcje”. To edukacyjna gra karciana, która wprowadza w fascynujący świat chemii, łącząc naukę z dobrą zabawą i zdrową rywalizacją, przy okazji sprawdzając go ma szczęście, a kto „pH”

  1. KN ,,Fotochemii Stosowanej”

Koło naukowe Fotochemii Stosowanej zajmuje się opracowywaniem nowych fotoinicjatorów i systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji oraz rozwojem technologii druku 3D. Ponadto prowadzone są badania nad cytotoksycznością i mutagennością nowych związków, co otwiera możliwości zastosowań w medycynie!

  1. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe „FutureLab 3D Masters”

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe „FutureLab 3D Masters” zrzesza studentów ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych drukiem 3D! Główną jednostką w ramach której działa to koło jest FutureLab PK, natomiast prace badawcze członkowie koła prowadzą na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Druk 3D dzięki swojej wszechstronności znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie nauki. Studenci z różnych wydziałów mogą wymieniać się doświadczeniami oraz napotkanymi problemami związanymi z drukiem 3D. Oprócz działalności naukowej związanej z drukiem 3D Interdyscyplinarne Koło Naukowe „FutureLab 3D Masters” organizuje również pokazy druku 3D, chemiczne oraz pirotechniczne.

Naukowa Sesja Mistrzów – wtorek, 11 czerwca, g. 15.00-17.00, kampus przy Warszawskiej, Galeria GIL