O nas

FutureLab to międzywydziałowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która powstała w 2019 roku z myślą o kreatywnych i ambitnych studentach Uczelni.
Młodzi naukowcy otrzymują wszechstronne wsparcie w realizacji ich projektów, pod opieką naukową kadry PK.

FutureLab to przestrzeń, w której zespoły projektowe złożone ze studentów PK różnych kierunków, pod opieką ekspertów, pracują nad rozwiązywaniem problemów współczesnych miast i przedsiębiorstw, integracji systemów i tworzeniem sieci oraz projektowaniem inżynieryjnym. Promujemy ideę projektowania zintegrowanego, łączącego pracę specjalistów różnych branż.

FutureLab PK są realizowane interdyscyplinarne zajęcia w tematyce zagadnień m.in. dot.:

  • smart city,
  • smart grids,
  • IT,
  • przemysłu 4.0,
  • mechaniki,
  • ochrony środowiska,
  • inżynierii.

Unikalny w skali Polski sposób nauki poprzez praktykę, realizowany przez FutureLab, pozwala studentom dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy, a nabywane umiejętności odpowiadają na ich praktyczne potrzeby, także jeśli chodzi o patentowanie wynalazków, promocję własnych osiągnięć, czy autoprezentację.

OFERTA FUTURELAB

FutureLab PK realizuje swoje zadania poprzez zapewnienie finansowania w następujących polach aktywności:

Każda grupa projektowa FutureLab PK może uczestniczyć w wybranych szkoleniach lub warsztatach. Tematyka szkoleń zależy od tematu projektu

Oferta realizowanych wykładów i szkoleń wpisuje się w ofertę kształcenia PK wszystkich wydziałów i odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, a także obszary badawcze realizowane na uczelni.

W szczególności dotyczy to: architektury, zagospodarowania przestrzennego, inteligentnego budownictwa, transportu, inżynierii lądowej, odnawialnych źródeł energii, sieci elektroenergetycznych, IT, designu, nowoczesnych materiałów, technologii kompozytów, modelowania i analiz numerycznych stanu materiałów i konstrukcji, mechaniki, zarządzania mobilnością, strategii rozwoju miasta, kreowanie polityki miejskiej, projektowanie przestrzeni publicznej.

Ponadto realizowane są szkolenia zewnętrzne z zakresu specjalistycznego projektowania, prawa patentowego oraz umiejętności miękkich, takich jak np. autoprezentacja / praca z kamerą / promocja projektu, oraz inne – dostosowane do potrzeb danej grupy.

Wsparcie tego rodzaju dotyczy uczestnictwa grup projektowych w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych, wizjach lokalnych lub realizacji eksperymentów naukowych z dala od Krakowa. FutureLab finansuje wybrany, optymalny finansowo sposób transportu, np. pociąg, bus, autokar oraz koszty pobytu.

W zależności od potrzeb, możliwe jest też uzyskanie środków na pokrycie niestandardowych kosztów wynikających ze specyfiki danego wyjazdu. W takich przypadkach wymagane jest przedstawienie uzasadnienia, w celu uzyskania akceptacji.

FutureLab pokrywa środki wykorzystywane podczas opracowywania przez grupę nowej technologii, wynalazku, koncepcji. Mowa o wszystkich materiałach fizycznie istniejących, które w trakcie pracy są zużywane, czyli np. o śrubkach, filamentach do druku 3D, podzespołach elektronicznych, artykułach papierniczych, mieszankach żywicznych, odczynnikach chemicznych itp.

Możliwy jest także zakup urządzeń o znacznej wartości (komputerów, drukarek, wiertarek, kamer termowizyjnych itp.), które pozostają jako środek trwały na wyposażeniu FutureLab i po zakończeniu projektu, przekazywane są do użytkowania kolejnym grupom projektowym, wedle potrzeb.

Każdy projekt może zyskać wsparcie w zakresie promocyjno – medialnym. Studenci mogą zostać przeszkoleni przez wybitnych specjalistów z autoprezentacji, przemawiania, prowadzenia social mediów, czy pracy przed kamerą, jeśli planowane są występy publiczne w związku z pracami projektowymi.

FutureLab wspiera także wyjazdy na konferencje, czy wystawy wynalazków poprzez odpowiedni branding projektu (wizytówki, rollupy, plakaty itp.). Dodatkowo pracownicy FutureLab pomagają w kontaktach z mediami, przygotowywaniu informacji prasowych i artykułów do mediów zewnętrznych oraz mediów Politechniki Krakowskiej, realizują zdjęcia i filmy do mediów społecznościowych jednostki.

Każdy z projektów jest otoczony opieką pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, który pomaga grupie i kontroluje metodologię pracy. Ponadto FutureLab pomaga w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami biznesu, co pozwala na uzyskiwanie praktycznej wiedzy i weryfikacji prowadzonych prac w danej dziedzinie. Tego typu współpraca niejednokrotnie kończy się studenckimi praktykami w danej firmie oraz ofertami pracy lub kooperacji biznesowej.

FUTURELAB w mediach

Regulamin organizacyjny FutureLab

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony