Rada naukowa

Rada Naukowa FutureLab została powołana zarządzeniem Rektora Politechniki Krakowskiej.
Jest ona organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora jednostki.

Zadania Rady Naukowej

Do zadań Rady Naukowej FutureLab należy w szczególności:

  1. opiniowanie wniosków zgłoszonych w konkursie na projekty studenckie,
  2. opiniowanie sprawozdań z działalności FutureLab,
  3. inspirowanie kierunków rozwoju FutureLab.

Członkowie Rady Naukowej

dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK

Wydział Architektury

dr inż. Anna Romańska

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

dr hab. inż. Przemysław Jodłowski

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr inż. Aleksandra Faron

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak

Wydział Mechaniczny

dr inż. Joanna Bąk

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

dr inż. Daniel Grzonka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Barbara Kozub

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

mgr inż. Damian Brewczyński

Wydział Mechaniczny

dr inż. arch. Farid Nassery

Wydział Architektury

dr hab. inż. Jolanta Pulit-Prociak, prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

mgr inż. Łukasz Sołtysek

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

Regulamin organizacyjny FutureLab

Zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony