XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Do 25 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.
Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.


Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Geneva Inventions 2024. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2024.

Przypominamy, że w gronie 5 laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu znalazły się doktorantki z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Dagmara Słota oraz mgr inż. Magdalena Bańkosz, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować m.in. przy realizacji projektu FutureLab, jako opiekunkami grup: BIOMATERIAŁY KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH i SMARTGELS. Nagrodzony wówczas projekt, to:
„Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk


Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu trwa do 25 stycznia 2024 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://tu.kielce.pl/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/