Obradowała Rada Naukowa FutureLab

Kilka godzin trwały obrady Rady Naukowej FutureLab, która oceniała nadesłane projekty do piątego konkursu na Projekty studencke.


W tym roku było to wyjątkowo trudne zadanie ponieważ nasi zdolni studenci nadesłali… 57 zgłoszeń! W sumie wnioskowali o 1,5 mln dofinansowania, a w skład zgłoszonych zespołów weszło aż 386 studentów Politechniki Krakowskiej!
Wszyscy Członkowie Rady oraz Prororektor ds. Studenckich dr Marek Bauer zgodnie podkreślali, że poziom jest wysoki, podziwiali aktywność i kreatywność studentów, a także potencjał promocyjny niektórych grup. Jedno jest pewne: studenci PK to niekończące się źródło kreatywności i innowacyjnych pomysłów naukowych.

Kolejny raz udowadniacie nam, ze wspieranie pracy naukowej młodzieży to kierunek, który warto było podjąć i trzeba kontynuować. Przekonujemy się o tym od początku istnienia FutureLab, czyli od 2019 roku. Studenckie projekty powstające na Politechnice Krakowskiej we współpracy z nami, wielokrotnie pokazały swój potencjał – poprzez patetny, opublikowane prace naukowe, czy nagrody w licznych konkursach o skali krajowej i międzynarodowej. Niezmiennie dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w prace projektowe!

Po obradach mamy stworzony wstępny ranking do dofinansowania, jednak z pewnymi uwagami od członków Rady. Potrzebujemy jeszcze kilku dni, aby go ogłosić. W tym czasie będziemy kontaktować się z wybranymi grupami w celu uszczegółowienia i uzasadnienia kosztów. Przed nami intensywne dni negocjacyjne. Czekajcie na telefon od FutureLab!

fot. Jan Zych