Nowe zaświadczenia za aktywność naukową w ramach grup FL

W związku ze zmianami w „Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej” informujemy, że zmienił się wzór zaświadczenia za aktywność naukową w ramach grup projektowych FutureLab.
Na potwierdzenie osiągnięcia naukowego, student dołącza do wniosku zaświadczenie wydane przez kierownika FutureLab (wzór nr 21 do ww. regulaminu), zaopiniowane przez Opiekuna Naukowego.

Treść regulaminu: https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=4422
Wzór zaświadczenia do pobrania TUTAJ.

Wypełnione zaświadczenia przez Opiekuna Naukowego prosimy dostarczać elektronicznie lub osobiście:

  • futurelab@pk.edu.pl
  • pocztą wewnętrzną: Kancelaria, ul. Warszawska 24;
  • Biuro Projektów, ul. Warszawska 24