Nagroda dla Bartłomieja Szostaka!

Wspierany przez FutureLab student Infotroniki na Politechnice Krakowskiej – inż. Bartłomiej Szostak z WIEiK odebrał dziś (7.03.2024) nagrodę za pracę pt.: „Projekt i wykonanie układu wykonawczego wyświetlacza alfabetu brajlowskiego ze sterowaniem poszczególnymi znakami” w kategorii „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji” w Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji. Jest to podwójne wyróżnienie, ponieważ Dyplom Nagrody Specjalnej wręczał sam minister cyfryzacji – wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wraz z Ministrem nagrodę wręczyli Witold Wieteska (Przewodniczący Jury Konkursu Młodych Mistrzów) oraz prof. WAT Bolesław Szafrański (Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki).

Nagroda ta jest kontynuacją cyklu uznań Bartłomieja Szostaka, nad innowacyjną pracą dotyczącą wyświetlacz Brajlowskiego. Praca inżynierska zawiera zarówno analizę potrzeby słuszności podjęcia tego zagadnienia, ale co ważniejsze Bartek wykonał działający prototyp wyświetlacza, poprzedzony opracowanymi odpowiednimi modelami komputerowymi. Warto zaznaczyć, że sukces ten nie byłby możliwy bez fizycznej realizacji projektu, w którym dużą rolę odegrał FutureLab PK.


Więcej informacji na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/minister-gawkowski-wreczyl-nagrody-w-ramach-ogolnopolskiego-miedzyuczelnianego-konkursu-mlodych-mistrzow