Gala Super Mentorów 2023

Za nami spotkanie świąteczne FutureLab PK połączone z wręczeniem nagród SUPER MENTOR – to wyróżnienie dla wyjątkowo zaangażowanych i kreatywnych opiekunów naukowych naszych grup projektowych. To osoby, które w sposób wyjątkowy i wykraczający poza standardowe obowiązki, wykonują swoją pracę mentorską ze studentami. Jako FutureLab potwierdzamy: grupy pod opieką Super Mentorów odnoszą sukcesy naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej, realizują działania z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub zgłoszenia patentów, a także doskonale promują swoje osiągniecia. Zawsze są także gotowe do upowszechniania i popularyzowania nauki, za co jesteśmy Im wdzięczni. Gratulujemy i dziękujemy za doskonałą współpracę wszystkim nagrodzonym!


Uroczystość odbyła się w Galerii GIL na głównym kampusie Politechniki Krakowskiej 7.12.2023, a nagrody wręczali: Monika Firlej – Dyrektor FutureLab PK wspólnie z prorektorem ds. studenckich dr inż. Markiem Bauerem.
Zdjęcia w galerii autorstwa Jana Zycha oraz Adama Sadło.


Oto lista SUPER MENTORÓW 2023 (kolejność alfabetyczna):
mgr inż. Magdalena Bańkosz
dr inż. Katarzyna Bialik – Wąs
dr inż. Anna Drabczyk
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
dr inż. Joanna Kuc
dr inż. Sonia Kudłacik – Kramarczyk
dr inż. Damian Kułaga
dr inż. Agnieszka Łapczuk
dr inż. Tomasz Majka
dr inż. Tomasz Makowski
dr inż. Marcin Malec
dr inż. Waldemar Małopolski
dr hab. inż. Katarzyna Matras – Postołek, prof. PK
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
dr inż. Marcin Morawski
dr inż. Katarzyna Mróz
mgr inż. Karina Niziołek
dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
dr inż. Krzysztof Ostrowski
mgr inż. Marek Pawłowicz
mgr inż. Maciej Pilch
dr inż. Mateusz Sitarz
dr inż. arch. Maciej Skaza
mgr inż. Dagmara Słota
mgr inż. Katarzyna Smelcerz
prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak – Kupiec
mgr inż. Łukasz Sołtysek
mgr inż. Alicja Szymska
mgr inż. Beata Szreniawa
dr inż. Maciej Thomas
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK