FutureLab PK

IMG-20230918-WA0001-1024x1365

W poniedziałek 18.09.23 w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

W gronie 5 laureatów znalazły się doktorantki z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Dagmara Słota oraz mgr inż. Magdalena Bańkosz ! Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z Panią Słotą i Panią Bańkosz m.in. przy realizacji projektu FutureLab, jako opiekunkami grup: BIOMATERIAŁY KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH i SMARTGELS! To właśnie wynalazki z tej dziedziny, opracowane przez doktorantki wspólnie z zespołem, wpłynęły na wygraną w konkursie. Warto podkreślić, że jest to kolejna z nagród, jaką osiągnęły przedstawicielki niezwykle dynamicznego Koła Naukowego Smart Mat, z którym mamy zaszczyt współpracować przy kolejnych projektach studenckich. GRATULUJEMY!

Politechnikę Krakowską na uroczystości reprezentowała szefowa FutureLab – Monika Firlej, która odebrała dyplom dla naszej za uczelni za wspieranie kultury innowacyjności i propagowanie idei ochrony własności intelektualnej wśród młodzieży akademickiej.

Zwycięzców tegorocznego konkursu wyłoniono spośród 123 zgłoszeń nadesłanych z 23 uczelni i instytutów badawczych. Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań Laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

NAGRODY GŁÓWNE:

„Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk


„Sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej”
Politechnika Warszawska
Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola

„Sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym w cyklu 3 wynalazków”
Politechnika LubelskaJustyna Pastuszak, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

„Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków”
Uniwersytet ŚląskiAngelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski

„Mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej”
Politechnika Świętokrzyska
Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek, Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral


Konkurs Student-Wynalazca jest od 2010 roku cyklicznym przedsięwzięciem, który promuje potencjał twórczy polskich studentów-wynalazców w kraju i za granicą, aktywizuje środowisko akademickie do działalności badawczo-rozwojowej, promuje i wspiera w procesie komercjalizacji wyniki prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększa zainteresowanie studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej. Istotnym celem konkursu jest także promocja ochrony własności intelektualnej oraz integracja środowiska studentów-wynalazców.

Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.