Studenckie badania nad małą cząsteczką nagrodzone!

IMG-20231016-WA0001

Studenci z Koła Naukowego Chemii i Technologii Leków zdobyli główną nagrodę w Ogólnopolskim konkursie kół naukowych KoKoN organizowanym przez Forum Uczelni Technicznych, w kategorii: Badania Naukowe, ponadto zdobyli największą liczbę głosów wśród internautów, co zaowocowało kolejną nagrodą o nazwie: FUT Favourite!

To już kolejny wielki sukces studentów działających ze wsparciem FutureLab, który rozsławia Politechnikę Krakowską w Polsce i na świecie. Ogromna duma i dowód na to, że w naszych studentów warto wierzyć i należy pomagać im z całych sił w realizacji ich naukowych marzeń. Zwycięski projekt o nazwie „Małe cząsteczki w wielkiej bitwie – opracowanie związków o działaniu przeciwnowotworowym”, wsparliśmy dofinansowaniem w ramach ostatniego konkursu (22/23) na granty studenckie.

IMG-20231016-WA0000

Projekt polegał na opracowaniu „drobnocząsteczkowych inhibitorów wykazujących działanie przeciwnowotworowe na liniach komórkowych raka piersi oraz raka jelita grubego”, czyli mówiąc w skrócie: na opracowaniu nowych substancji mogących być skutecznymi lekami na raka jelita grubego oraz raka piersi. Oprócz aktywności substancji, nacisk położony został na otrzymanie związków na drodze reakcji bardziej przyjaznych dla środowiska, w tym reakcji wspieranych promieniowaniem mikrofalowym oraz ultradźwiękami. Pozwoliło to na znaczne skrócenie czasu syntezy z kilkudziesięciu godzin do kilkudziesięciu sekund!

Studenci PolitechnikI Krakowskiej zaprezentowali już wcześniej wyniki swoich badań podczas konferencji „XI Konwersatorium Chemii Medycznej” w Lublinie, powstała też naukowa publikacja, z którą chętni mogą się zapoznać tutaj https://pubs.rsc.org/…/articlelanding/2023/RA/D3RA03926A

slajd

Gdy ta grupa studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej składała wniosek w naszym konkursie na projekty studenckie, to w opisie swoich zamierzeń napisała: „(…)związki będą mieć potencjalne zastosowanie w terapii onkologicznej raka jelita grubego. Oprócz tego, dokładniejsze badania mogą ujawnić szersze zastosowanie w leczeniu innych typów nowotworów jak np. potrójnie negatywny rak piersi. Jest to możliwe ze względu na obecność specyficznego ugrupowania (morfolina połączona z triazyny), które często jest spotykane w związkach wykazujących aktywność na liniach komórkowych raka piersi, niemniej dzięki planowanym modyfikacjom strukturalnych, związki powinny wykazywać kierunkowe działanie na liniach komórkowych raka jelita grubego. Związki mają wysoki potencjał do stania się oryginalnymi związkami, first-in-class w spersonalizowanym leczeniu raka jelita grubego”.

Jak widać, z postawionego sobie zadania, wywiązali się koncertowo! Wielkie brawa i gratulacje dla całej grupy oraz opiekunów!