);

O nas

FutureLab PK

FutureLab to 220 m. kw. przestrzeni stworzonej z myślą o kreatywnych i zdolnych studentach Politechniki Krakowskiej, gdzie mogą oni realizować swoje innowacyjne pomysły. Dysponujemy salami szkoleniowymi i warsztatowymi, przestrzenią co-workingową oraz kuchnią z jadalnią.

W FutureLab PK są realizowane interdyscyplinarne zajęcia i szkolenia w tematyce zagadnień dot.:

  • smart city,
  • smart grids,
  • IT,
  • przemysłu 4.0.,
  • mechaniki,
  • ochrony środowiska,
  • inżynierii.

To przestrzeń gdzie studenckie zespoły projektowe złożone ze studentów różnych kierunków pod opieka ekspertów będą pracować nad rozwiązywaniem problemów współczesnych miast i przedsiębiorstw, integracji systemów i tworzenie sieci, projektowaniem inżynieryjnym. Promowana będzie idea projektowania zintegrowanego, łącząca pracę specjalistów różnych branż.

Szkolenia

Każda grupa projektowa FutureLab PK składająca się z 10-12 uczestników będzie mogła uczestniczyć w wybranych szkoleniach lub warsztatach. Tematyka szkoleń zależy od tematu projektu.

Tematyka realizowanych wykładów i szkoleń wpisuje się w ofertę kształcenia PK wszystkich wydziałów i odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, a także obszary badawcze realizowane na uczelni.

W szczególności będzie dotyczyła: architektury, zagospodarowania przestrzennego, inteligentnego budownictwa, transportu, inżynierii lądowej, odnawialnych źródeł energii, sieci elektroenergetycznych, IT, designu, nowoczesnych materiałów, technologii kompozytów, modelowania i analiz numerycznych stanu materiałów i konstrukcji, mechaniki, zarządzania mobilnością, strategii rozwoju miasta, kreowanie polityki miejskiej, projektowanie przestrzeni publicznej.  

Regulamin organizacyjny FutureLab

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 października 2019 r., znak R.0201.95.2019 w sprawie Regulaminu organizacyjnego FutureLab PK

Współpracujemy z Kołami Naukowymi PK

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych na Politechnice Krakowskiej jest dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak (tel. 628-27-52, e-mail: beata@chemia.pk.edu.pl).

Lista wszystkich Kół Naukowych na Politechnice Krakowskiej znajduje się tutaj.

__________

Ideą FutureLab PK jest kompleksowe wsparcie dla studentów współpracujących w zespołach projektowych.

Skip to content