);

Rada Naukowa

FutureLab PK

Rada Naukowa FutureLab została powołana zarządzeniem Rektora Politechniki Krakowskiej.
Jest ona organem doradczym i opiniodawczym Kierownika jednostki.

Zadania Rady Naukowej

Do zadań Rady Naukowej FutureLab należy w szczególności:
1) opiniowanie wniosków zgłoszonych w konkursie na projekty studenckie,
2) opiniowanie sprawozdań z działalności FutureLab,
3) inspirowanie kierunków rozwoju FutureLab.

Członkowie Rady Naukowej

  • Architektura i urbanistyka – dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
  • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – dr inż. Anna Romańska-Zapała
  • Inżynieria chemiczna – dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
  • Inżynieria lądowa, geodezja i transport – dr inż. Aleksandra Faron
  • Inżynieria mechaniczna – dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak
  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – dr inż. Joanna Bąk
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Daniel Grzonka
  • Inżynieria materiałowa – dr inż. Barbara Kozub

Regulamin organizacyjny FutureLab

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 października 2019 r., znak R.0201.95.2019 w sprawie Regulaminu organizacyjnego FutureLab PK

Zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej FutureLab PK

ZARZĄDZENIE NR 102 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 grudnia 2019 r., znak R.0201.123.2019, w sprawie powołania Rady Naukowej FutureLab PK

Skip to content