);

Ochrona danych osobowych

FutureLab PK

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24,
    31-155 Kraków, reprezentowana przez rektora PK.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – tel. 12 628 22 37, e-mail: iodo@pk.edu.pl.

ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 maja 2018 r. znak R.0201.37.2018 w sprawie ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content