);

Sukces studentów na Student CYber(netics) Symposium!

FutureLab PK

Sukces studentów na Student CYber(netics) Symposium!

Zwycięstwo studentów pracujących w ramach FutureLab PK w konkursie podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Student CYber(netics) Symposium”! Wydarzenie, zorganizowane przez Koło Zainteresowań Cybernetycznych oraz Koło Naukowe CyberSecurity przy wsparciu Rady Samorządu Wydziału Cybernetyki i Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, miało miejsce w gmachu Biblioteki Głównej WAT w dniach 17-18 maja 2023 roku.

Wśród 28 prelegentów, reprezentujących różne polskie uczelnie techniczne, zostały wygłoszone 23 referaty, które cechowały się wyjątkowo wysokim poziomem merytorycznym. Po obradach, Jury przyznało tytuł najlepszego referatu projektowi zatytułowanemu „Wyświetlacz Braille’a wraz z systemem przetwarzania znaków i rozpoznawania tekstu ze zdjęcia”. Prezentację tego innowacyjnego projektu wygłosili inż. Hubert Orlicki oraz inż. Bartłomiej Szostak z Politechniki Krakowskiej. Warto podkreślić, że projekt ten został sfinansowany z 3 edycji grantu studenckiego FutureLab PK. II i III miejsce przypadły reprezentantom Wojskowej Akademii Technicznej. Przyznano również cztery wyróżniania, w tym jedno trafiło do inż. Dawida Franczaka i inż. Piotra Goraja, przedstawiających temat pt. „System zarządzania i akwizycji danych na podstawie ilości filamentów i czasu pracy drukarek 3D”. Obydwie prace zostały zrealizowane pod opieką dr. inż. Tomasza Makowskiego.

Zwycięski projekt, który zdobył uznanie Jury, to wyświetlacz Braille’a, stworzony w celu ułatwienia czytania i nauki osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Podczas prezentacji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem tworzenia tego urządzenia, od koncepcji po fizyczne stanowisko. Projekt wymagał zaprojektowania układu wysuwania wypustek dla znaków Braille’a oraz doboru odpowiednich komponentów elektronicznych. Programowanie i interakcję z użytkownikiem zapewnił mikrokomputer Raspberry Pi, a cały system był oparty na języku Python. Dzięki temu można sterować wyświetlanymi znakami, a także rozpoznawać i przetwarzać obrazy ze zdjęć za pomocą modelu OCR.

Ogólnopolska Konferencja Studencka zbiegła się czasowo z XXXIII Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Cybernetyki, Mechatroniki oraz Informatyki. Dzięki temu Laureaci mieli zaszczyt jeszcze raz zaprezentować referat przed dziekanami i prodziekanami z 32 uniwersytetów oraz wiodących uczelni technicznych, jak również przed przedstawicielami różnych organizacji i firm m.in. z Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Wszystkie fotografie wykonał dr inż. Daniel Grzonka.

 

Skip to content