);

Nie żyje JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

FutureLab PK

Nie żyje JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, życzliwa i zawsze mająca doskonały kontakt ze współpracownikami. To właśnie za Jego kadencji FutureLab rozwinął swoją działalność, a studenci PK zyskali możliwość realizacji ambitnych celów naukowych. Tę część dziedzictwa Jego Magnificencji Rektora mamy zaszczyt kontynuować i obiecujemy rozwijać.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Profesora Andrzeja Białkiewicza składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Skip to content