);

Zaświadczenia dla studentów FutureLab

FutureLab PK

Zaświadczenia dla studentów FutureLab

Przypominamy, że za udokumentowaną aktywność naukową w grupach projektowych FutureLab najaktywniejsi studenci z grup projektowych mogą uzyskać 5 punktów do stypendium Rektora.

Informujemy, że na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów PK, kierownik FL wydaje zaświadczenie w oparciu o potwierdzenie aktywności studenckiej od opiekuna naukowego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie przez Opiekunów potwierdzenia aktywności wg. wzoru z załącznika.
Prosimy o przesyłanie informacji o wystawieniu zaświadczeń do 27.02.2023 r. do g. 12 na adres: futurelab@pk.edu.pl

Oryginały zaświadczeń będą do odbioru w Biurze Projektu, ul. Warszawska 24, bud. CUP (parter) od poniedziałku do piątku w g. 8-14.30

 

Skip to content