);

Laureaci konkursu na projekty studenckie 2022/2023

FutureLab PK

Laureaci konkursu na projekty studenckie 2022/2023

Rada Naukowa FutureLab PK podjęła decyzję o wyłonieniu projektów studenckich do realizacji w 2022/23, zgłoszonych w 4. naborze. Z roku na rok zgłoszeń przybywa, dlatego wybór najlepszych stanowi nie lada wyzwanie. W ocenionym właśnie naborze grupy studenckie zgłosiły rekordową liczbę 43 projektów.

Po długich obradach i szczegółowym zreferowaniu wszystkich wniosków, postanowiono przyznać granty 20 projektom (1 projekt rezerwowy) skupiającym 205 studentów Politechniki Krakowskiej, na łączną kwotę 506 400 zł.

W ocenie projektów uwzględniano przede wszystkim innowacyjność, zdefiniowany cel projektu, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Uwzględniono także potencjał komercjalizacyjny i promocyjny.

Rada oceniała także zaproponowany budżet i zweryfikowała wydatki. Niektórym z projektów przyznano dofinansowanie na część zgłoszonego zapotrzebowania. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.

Dziękujemy za zgłoszenia wszystkim grupom projektowym, studentom i opiekunom naukowym.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w osiąganiu naukowych celów wspólnie z FutureLab!

Oto lista laureatów w kolejności alfabetycznej:

 1. AUGMENTUM – rozszerzenie zakresu percepcji architektonicznej. (Studenci z: WA, WIiT, WM. Opieka naukowa: dr inż. arch. Maciej Skaza, mgr inż. arch. Anna Marek)
 2. Biomateriały kompozytowe do zastosowań medycznych. (Studenci z: WIMIF. Opieka naukowa: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Karina Piętak )
 3. Budżetowa drukarka 3D do produkcji wypieków z jadalnych mas znakowanych barwnikami spożywczymi. (Studenci z: WIiTCH. Opieka naukowa: mgr inż. Maciej Pilch)
 4. CanSat – Nanosatetlita, Cylindryczny ładunek naukowy do rakiety. (Studenci z: WIiT, WM. Opieka naukowa: mgr inż. Katarzyna Smelcerz)
 5. Cykl życia polimerowych nośników leków – od projektowania do utylizacji. (Studenci z: WIiTCH. Opieka naukowa: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Paulina Sapuła, dr inż. Artur Bukowczan, dr Konstantinos Raftopoulos, mgr inż. Przemysław Zaręba, dr inż. Tomasz Majka, dr inż. Małgorzata Miastkowska)
 6. HABSat2 – Nanosatelita cubesat, sonda stratosferyczna. (Studenci z: WIiT, WM. Opieka naukowa: mgr inż. Katarzyna Smelcerz)
 7. Mała cząsteczka w wielkiej bitwie – poszukiwanie kandydata na lek w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego. (Studenci z: WIiTCH. Opieka naukowa: mgr inż. Damian Kułaga, mgr inż. Anna Drabczyk)
 8. Nowe metody zwalczania IGO – na przykładzie Rdestowca Ostrokończystego Reynoutria Japonica. (Studenci z: WA. Opieka naukowa: dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek)
 9. Nowoczesne biosensory z kropkami kwantowymi dedykowane medycynie. (Studenci z: WIiTCH. Opieka naukowa: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK, mgr inż. Beata Szreniawa, mgr inż. Alicja Szymska)
 10. Opracowanie procesu usuwania „wiecznych chemikaliów” z zastosowaniem „zielonego utleniacza”. (Studenci z: WIiTCH, WIŚiE. Opieka naukowa: dr. inż. Joanna Kuc, dr inż. Maciej Thomas)
 11. Optymalizacja doboru parametrów pracy komory wspomagania serca w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”. (Studenci z: WM. Opieka naukowa: dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK)
 12. PKanoe 2.0 – budowa łodzi z cienkościennego, ultra-wysokowartościowego kompozytu cementowego, zbrojonego tekstyliami. (Studenci z: WIL, WA, WM, WIŚiE. Opieka naukowa: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr inż. Mateusz Sitarz)
 13. Podwawelskie ogrody deszczowe. (Studenci z: WA. Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK, dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr inż. arch. Elżbieta Kusińska)
 14. Polimerowy system dostarczania substancji czynnej w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). (Studenci z: WIMIF. Opieka naukowa: dr inż Sonia Kudłacik – Kramarczyk, dr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Magdalena Bańkosz)
 15. Robot kroczący. (Studenci z: WM. Opieka naukowa: dr inż. Waldemar Małopolski)
 16. SmartGels. (Studenci z: WIMiF. Opieka naukowa:  dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK., mgr inż. Magdalena Bańkosz)
 17. Wentylacja zapewniająca Zdrowy Mikroklimat (WZM). (Studenci z: WA, WIL. Opieka naukowa:  dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK, dr inż. Jarosław Muller)
 18. Zbrojona masa kompozytowa na bazie materiałów odpadowych do zastosowania zwłaszcza w konstrukcjach mostowych. (Studenci z: WIiTCH, WIL. Opieka naukowa: dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski)
 19. Zdalny system indywidualnej oceny stanu zdrowia pracowników przemysłu drzewnego. (Studenci z: WIEiK. Opieka naukowa:  dr inż. Anna Romańska, inż. Maciej Gibas, dr inż. Marek Dudzik)
 20. Zielona synteza i zastosowanie nowej generacji, biodegradowalnych preparatów dla rolnictwa. (Studenci z: WIiTCH. Opieka naukowa: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK)

  REZERWOWY
 21. Mobilna stacja diagnostyczno-pomiarowa. (Studenci z: WIEiK, WM. Opieka naukowa: mgr inż. Łukasz Sołtysek)

  Dodatkowo FutureLab wyróżnił 2 projekty-inicjatywy, w które chciałby zaangażować się jako patron: EKOkampus i OpenInnovationLivingLab, po ustaleniu z opiekunami i studentami zaangażowania FL w te ciekawe przedsięwzięcia.

  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content