);

Międzynarodowy sukces studentów FutureLab!

FutureLab PK

Międzynarodowy sukces studentów FutureLab!

Ogromny SUKCES studentów Politechniki Krakowskiej, a FutureLab PK ma w tym swój wkład! Aż trzy zgłoszone przez studentów PK projekty zostały wybrane wśród kandydatów z 30 państw z całego świata przez ekspertów do drugiego, ostatniego etapu międzynarodowego konkursu „xplore 2023 Technology Award for a sustainable world”. Grupy studenckie otrzymały granty na realizację swoich pomysłów i teraz mają rok na ich wykonanie przy wykorzystaniu infrastruktury i zasobów firmy Phoenix Contact.

Konkurs organizowany jest raz na 3 lata i biorą w nim udział grupy studenckie z całego świata. Organizatorzy zapraszają uczestników z instytucji edukacyjnych, firm i szkół wyższych, którzy swoimi innowacyjnymi pomysłami mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego świata.

Pierwszy etap polega na przygotowaniu 100-sekundowego filmu o wyzwaniu, którego chcą się podjąć grupy. Międzynarodowe jury wybiera 100 najlepszych pomysłów przydzielonych do pięciu tematów przewodnich – Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Building, Smart Industry i Smart Mobility. Po roku wyniki prac tych stu zespołów są ponownie oceniane i wyłaniani są zwycięzcy.

Studenci PK pod kierownictwem dr inż. Anny Romańskiej – opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji oraz członka Rady Naukowej FutureLab, ze wsparciem Adama Sadło z FutureLab PK, przygotowali 4 filmy o swoich koncepcjach i aż 3 z nich zyskały roczne granty! Warto podkreślić, że te 3 projekty studentów Politechniki Krakowskiej, są jedynymi zwycięskimi z CAŁEJ POLSKI!

Oto nagrodzone projekty:

  1. Zdalny system indywidualnej oceny zdrowia pracowników przemysłu drzewnego.
Zrzut ekranu z uroczystości ogłoszenia zwycięskich projektów

Projekt zrealizuje:
Jakub Woźny, student I roku, kierunek Elektrotechnika i Automatyka, WIEiK PK
Opiekun: Dr inż. Anna Romańska
Wygrał w kategorii: SOCIAL & HEALTH

Projekt zakłada opracowanie inteligentnego systemu monitorującego i oceniającego w sposób ciągły jaki jest stan wybranych parametrów fizjologicznych u osób wykonujących zawód drwala. Każdego roku wśród drwali ulega poważnym wypadkom lub ginie bardzo wiele osób. Najczęstszą przyczyną śmierci jest zbyt późna reakcja służb ratunkowych. Jest to spowodowane faktem, iż ci ludzie bardzo często pracują w trudnych warunkach samotnie i z dala od cywilizacji. Budowany system, wykorzystując m.in. możliwości sztucznej inteligencji, będzie tworzył indywidualny profil konkretnej osoby i każde odstępstwo od reguły będzie wzbudzało alarm i odpowiednią wielostopniową reakcję. Można będzie zminimalizować ryzyko wypadków spowodowanych utratą przytomności, dzięki wcześniejszemu diagnozowaniu i reagowania na zły stan zdrowia.

  1. Dom modułowy dla osób starszych lub z niepełnosprawnością, sterowany gestami z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji.
Zrzut ekranu z uroczystości ogłoszenia zwycięskich projektów

Opiekun: Dr inż. Anna Romańska
Wygrał w kategorii: SOCIAL & HEALTH
Projekt zrealizują:
Aleksandra Wiśniowska, Bartłomiej Mierczak, studenci II roku II stopnia, kierunek Architektura, WA PK
Maciej Pawlikowski, Kamil Pierwoła, studenci II roku II stopnia, kierunek Budownictwo, WIL PK
Mariusz Górny, Piotr Dudek, studenci II roku II stopnia, kierunek Informatyka, WIiT PK
Milena Wojcieszak, Filip Doczekalski, studenci I roku, kierunek Elektrotechnika i Automatyka, WIEiK PK

Interdyscyplinarny zespół studencki, w ramach projektu zrealizuje inteligentny zintegrowany system sterowania procesami z elementami sztucznej inteligencji w energetycznych i tanich domach modułowych, szytych „na miarę” potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością – katalog ponad 50 konfiguracji dedykowanych modułów. Przyspieszony proces starzenia się społeczeństwa i wciąż nierozwiązany problem kształtowania środowiska wewnętrznego dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie to wyzwanie mające szeroki kontekst. Użytkownik będzie mógł optymalnie sterować otwieraniem/zamykaniem drzwi i okien, oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją mechaniczną wykorzystując wybrane gesty. System sterowania będzie reagował na gesty poszczególnych użytkowników, ucząc się równocześnie ich nawyków, dostrajając algorytm sterowana w czasie. Pozwoli to na optymalizację komfortu użytkowego i poprawę efektywności energetycznej budynku z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób starszych lub osób z niepełnosprawnością.

  1. Separator – jakość ewolucji wewnętrznej w otoczeniu zakładów górniczych
Zrzut ekranu z uroczystości ogłoszenia zwycięskich projektów

Opiekunowie: Dr inż. Anna Romańska, Dr inż. Zbigniew Pilch, Dr inż. Marek Dudzik
Wygrał w kategorii: ENVIRONMENT
Projekt zrealizują:
Mateusz Żabiński, Maciej Gibas, Patryk Dykas, studenci I roku II stopnia, kierunek Infotronika, WIEiK PK
Bartłomiej Szostak, Hubert Orlicki, studenci III roku, kierunek Elektrotechnika, WIEiK PK
Jakub Simka, student I roku, kierunek Elektrotechnika i Automatyka, WIEiK PK

Projekt powstaje przy współpracy z firmą Comex Polska Sp. z o. o., która stworzyła urządzenie, realizujące w sposób innowacyjny, proces sortowania materiału wydobywanego z naturalnych złóż. Przedmiotowe urządzenie dokonuje analizy materiału w czasie rzeczywistym, a następnie przeprowadza proces sortowania materiału, skutkujące tym, że proces sortowania przebiega o wiele szybciej i efektywniej – obserwowana jest istotna oszczędność czasu i pieniędzy, ale też następuje eliminacja zbędnej emisji szkodliwych oparów do środowiska. Przerwa w pracy takiego urządzenia wiąże się z dużymi kosztami. Niezbędnym więc jest zadbanie o odpowiednie warunki pracy dla wrażliwych komponentów elektronicznych jak również warunki otoczenia urządzenia separującego. Maszyny te pracują w bardzo zróżnicowanych warunkach klimatycznych, od mroźnych przestrzeni Kanady, przez wilgotne tereny brazylijskiej dżungli, aż po upalne rejony Nigerii, a nawet w przestrzeniach podziemnych. Zespół studencki stworzy zautomatyzowany, elastyczny i bezpieczny system, pozwalający na monitorowanie parametrów środowiska wewnętrznego w czasie rzeczywistym oraz w razie potrzeby wprowadzenie koniecznych zmian.

Gratulujemy naszym kreatywnym studentom i życzymy owocnych prac nad realizacją projektów!

 

Skip to content