);

Potwierdzanie osiągnięć studentów

FutureLab PK

Potwierdzanie osiągnięć studentów

Informujemy, że na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego deklarowane osiągnięcia w ramach grup FutureLab potwierdzamy wyłącznie w przypadku zgłoszenia ukończenia i rozliczenia projektu.

Aby uzyskać potwierdzenie na wniosku, prosimy Opiekuna Merytorycznego grupy o przesłanie na adres futurelab@pk.edu.pl informacji o zakończeniu projektu i wskazaniu udziału wszystkich współautorów z grupy studentów zsumowane do 1.00 (nie należy uwzględniać udziałów pracowników).

Jednocześnie informujemy, że w dn.13.01 w godz. 11-13 będziemy pełnić dyżur na kampusie przy ul. Warszawskiej 24 w celu potwierdzania osiągnięć studentów FL.

 

Skip to content