);

Laureaci konkursu na projekty – 2021

FutureLab PK

Laureaci konkursu na projekty – 2021

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu listę projektów studenckich, które decyzją Rady Naukowej FutureLab otrzymały granty za realizację w bieżącym roku.

Nazwy projektów pochodzą z formularzy zgłoszeniowych do konkursu i w żaden sposób ich nie modyfikowaliśmy, dlatego w dużej mierze mogą wydawać się dość enigmatyczne. Prezentujemy też krótkie – ogólne opisy projektów i w miarę ich realizacji, będziemy opowiadać o konkretnych założeniach i pokazywać na czym polegają poszczególne projekty.

Jednocześnie informujemy wszystkich laureatów, że w najbliższym czasie będziemy się z Wami kontaktować w sprawie spotkań online, tak by wspólnie ustalić ostateczny harmonogram prac oraz odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania.

Dziękujemy wszystkim studentom Politechniki Krakowskiej, kadrze naukowej PK i mentorom ze świata biznesu za zainteresowanie drugą edycją konkursu i za wszystkie zgłoszone projekty.

Lista projektów:

1. Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwutorowym systemem komunikacji
Celem projektu jest budowa ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Każdy pojazd będzie wyposażony w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania. Projekt ten realizują studenci Wydziału Mechanicznego PK i stanowi on kontynuację działań zrealizowanych w poprzedniej edycji konkursu.

2. Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny
Projekt Badawczego Autonomicznego Łazika Planetarnego jest inicjatywą naukową zrzeszającą studentów przy Kole Naukowym AstroPK. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, a także otwarcie uczelni na nowe horyzonty. Projekt realizuje multidyscyplinarny zespół studentów Wydziałów PK: WIEiK, WIiT, WiL, WIŚ, WM.

3. Maribu – robot kelner
Celem projektu jest stworzenie alternatywnego rozwiązania dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, dzięki któremu możliwe jest ograniczenia kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizacja kosztów. Projekt realizowany przez zespół z Wydziału Mechanicznego PK jest rozwinięciem projektu „Układ jezdny robota mobilnego”, zrealizowanego w poprzedniej edycji konkursu.

4. Dynamiczny tester symulujący duży obieg krwi
Celem projektu jest stworzenie dynamicznego testera symulującego duży obieg krwi. Układ służyć ma do weryfikacji in vitro powłok na pokrycia elementów do kontaktu z krwią (dreny, komory systemów wspomagania serca stosowanych jako pomost do transplantacji serca). Projekt realizuje zespół studentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

5. Projekt i budowa nowej drukarki 3D Double SLA dedykowanej do multi-materiałowych technologii wykorzystującej procesy fotopolimeryzacji
Celem projektu jest opracowanie projektu koncepcyjnego oraz budowa prototypu drukarki 3D pracującej w technologii 3D Double SLA (tj.: podwójna stereolitografia) umożliwiającej selektywne drukowanie obiektów z żywicy fotoutwardzalnej światłem pochodzącym z dwóch niezależnych źródeł. Projekt realizuje grupa z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

6. System rozpoznawania elementów infrastruktury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia tramwaju
Celem projektu realizowanego przez Koło Naukowe Transport z Wydziału Mechanicznego PK jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem.

7. Modyfikacja sorbentów do opracowania efektywnego procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych
Celem projektu jest opracowanie procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych z użyciem zmodyfikowanych sorbentów. Do badań będą wybrane związki z grup leków przeciwbólowych, hormonów i antybiotyków. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

8. Innowacyjne żywice światłoutwardzalne do druku ultraprecyzyjnych modeli obiektów aerodynamicznych
Zadaniem zespołu studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK będzie opracowanie kompozycji o charakterystyce absorpcyjnej dopasowanej do źródeł światła oferujących możliwość bardzo dużego skupienia wiązki oraz wydrukowanie przykładowych modeli z zastosowaniem opracowanych żywic i powstającej na WIiTCh nowego typu laserowej drukarce 3D.

9. Biwaking – modułowy schron turystyczny
Celem projektu jest stworzenie niewielkiego obiektu turystycznego, dającego możliwość schronienia w obszarach turystycznych. Obiekt będzie łatwy w montażu i będzie inspirowany architekturą Beskidu Niskiego. Innowacyjność obiektu polega na jego charakterze modułowym, dającym mu mobilność w transporcie oraz łatwość w montażu przez indywidualnego turystę. Projekt realizuje grupa z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

10. Cargo Tram – Możliwość utworzenia koncepcji tramwaju cargo w Krakowie
Celem projektu jest stworzenie koncepcji utworzenia tramwaju cargo w Krakowie z uwzględnieniem rzeczywistego popytu na usługi przewozowe oraz oferowaną siatkę dostępnych połączeń. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

11. Ekologiczny pawilon wystawowy z butelek PET
Celem projektu jest budowa pawilonu z butelek PET oraz propagowanie ekologicznych rozwiązań ułatwiających wtórne użycie odpadów. Konstrukcja będzie przeznaczona na wystawy tymczasowe i zakłada m.in. akcję związaną ze zbiórką plastikowych butelek w mieście. Projekt realizuje grupa z Wydziału Architektury PK.

12. Badanie wpływu kolorystycznych świateł LED wbudowanych w nawierzchnię chodnika na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
Projekt zakłada przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych na wybranym skrzyżowaniu ulic oraz porównanie wyników uzyskanych dla stanu obecnego oraz stanu inwestycyjnego, po zamontowaniu listw oświetleniowych. Planowanym efektem pracy jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z telefonów komórkowych podczas przekraczania jezdni. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

13. HABSat
Celem tego projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy nanosatelity typu cubesat poprzez budowę prototypu satelity i próbę wysłania go w stratosferę. Projekt ten pozwoli na budowę oraz praktyczne przetestowanie prototypów podzespołów satelity w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych. Projekt realizuje multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: WIiT, WM, WIEiK.

14. Poligon do nauki projektowania uniwersalnego (-projekt adaptowalnej przestrzeni laboratorium odwzorowującej przestrzeń zaprojektowaną przez studenta z możliwością sprawdzenia rozwiązania na wózku, o kulach, w ciemności, etc.)
Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie badań pokazujących zasady projektowania uniwersalnego od strony praktycznej. Projekt stanowić będzie zestawienie tradycyjnych metod z technologią VR. Taki sposób przedstawienia umożliwi przetestowanie projektowanych przez studentów i architektów rozwiązań w zakresie ich dostępności i funkcjonalności (rampy, pochylnie, ciemnie) jednocześnie dając możliwość wykreowania pewnych sposobów odbioru przestrzeni przez osoby niepełnosprawne korzystając z technologii VR. Projekt realizuje zespół z Wydziału Architektury PK.

15. Mobilna stacja dokująco – ładująca dla urządzeń typu smart
Celem projektu jest stworzenie samodzielnie funkcjonującej bazy dokująco – ładującej przeznaczonej do telefonów, smartwatchy oraz smartbandów. Baza taka byłaby jednocześnie powerbankiem i chwytakiem do utrzymywania telefonu w pozycji pionowej, a ładowanie odbywałoby się zarówno przez kabel jak i indukcyjnie. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

16. System do głosowania oparty na technologii IQRF
Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie systemu do głosowania z wykorzystaniem pilotów, przesyłania danych do chmury, a następnie prezentowania wizualizacji na ekranach. Projekt realizuje grupa z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

17. System sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem technologii Big Data, przetwarzania w chmurze, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji
Celem projektu jest rozbudowa prototypu systemu sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem magazynowania i analizy danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji. System ten będzie minimalizował zużycie energii z zachowaniem komfortu użytkowego w budynkach o różnej funkcjonalności. Jest to rozwinięcie systemu wytworzonego w ramach pierwszej edycji konkursu FutureLab. Projekt realizuje multidyscyplinarny zespół z Wydziałów: WIEiK, WIŚiE, WA PK.

18. Dom35 – projekt modułowego ekologicznego budynku w konstrukcji drewnianej. Etap II
Celem projektu jest kontynuacja prac nad opracowaniem ekologicznego i biodegradowalnego (ok. 80%) budynku w konstrukcji szkieletowej drewnianej, który będzie wpisywał się w zasady projektowania zrównoważonego. W drugim etapie zespół z Wydziału Architektury PK skupi się na sporządzeniu detali połączeń elementów prefabrykowanych zapewniających modularność obiektu, a także na szczegółowym opracowaniu metod połączeń poszczególnych elementów budynku, sposobu montażu oraz optymalizacji przyjętych rozwiązań opracowanych w trakcie trwania prac nad pierwszym etapem.

19. Świat bez ograniczeń – wirtualna instalacja
Celem projektu jest stworzenie wirtualnej instalacji artystycznej w technologii VR, stanowiącej symbol zjednoczenia ludzi w walce z pandemią. Proces kształtowania instalacji uwzględni opinie zróżnicowanych grup społecznych na temat emocji jakie towarzyszą wszystkim w czasie pandemii. Projekt będzie realizowany przez zespół z Wydziału Architektury PK we współpracy z uczelniami zagranicznymi.

20. System sklepienny
Założenie polega na stworzeniu powtarzalnego, uniwersalnego modułu przestrzennej, ażurowej bryły, inspirowanej geometrią gotyckich przęseł sklepiennych. Powstanie struktura elastyczna pod względem adaptacji i indywidualizacji estetycznej do rozmaitych funkcji, przez dowolne łączenie modułów, dobór skali i rodzaju materiałów. Projekt realizuje zespół z Wydziału Architektury PK.

Lista rezerwowa:

  1. VR jako narzędzie do kształcenia wyobraźni w zakresie zasad perspektywicznego rysunku, fotografii i projektu architektonicznego.
  2. Modułowy przystanek wiedeński.
  3. Projekt oraz budowa pojazdu typu Crosskart.
  4. Design elektrycznego roweru modułowego CAMELEO.
  5. Zastosowanie szkła elektrochromatycznego w projektowaniu przestrzeni wnętrz.

 

Skip to content