);

Spotkania z Grupami Projektowymi

FutureLab PK

Spotkania z Grupami Projektowymi

W najbliższym czasie planujemy bezpośrednie spotkania z grupami projektowymi, podczas których chcielibyśmy omówić wstępnie harmonogram realizacji projektów studenckich, planowanych zakupów oraz przekazać podstawowe informacje formalne związane z dofinansowaniem. 

Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów. Spośród nich, Rada Naukowa FutureLab PK zakwalifikowała do realizacji 16 projektów skupiających ponad 100 studentów Politechniki Krakowskiej.

Jeszcze w styczniu chcemy spotkać się ze wszystkimi grupami, opiekunami merytorycznymi i studentami w naszej siedzibie przy ul. Lea 114 (lok. 160). Na podane dane kontaktowe wysłaliśmy wszelkie niezbędne informacje z prośbą o wspólne ustalenie terminów i godzin.

Lista nagrodzonych projektów:

PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym
Zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych
Modułowe przystanki
Analiza zmian temperatury powierzchni cieków wodnych w aspekcie szybkiej identyfikacji źródeł zanieczyszczeń
Metoda produkcji znakowanych luminescencyjnie modeli porowatych obiektów heterogenicznych oraz nowa technika badania mechanizmów transportu masy i ciepła w materiałach porowatych, w warunkach aero- oraz hydro- dynamicznych na potrzeby przemysłu wysokich technologii.
DOm35
Rośliny w służbie człowiekowi – „zielone” filtry zanieczyszczeń powietrza
Układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym
Optymalizacja kształtu bezłopatkowej turbiny wiatrowej oraz projekt geometryczny farmy turbin
System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego
Stworzenie i przetestowanie aplikacji mapowej do gier miejskich

5 projektów składających się na projekt wybudowania bolidu elektrycznego PK:
Bezpieczeństwo zasilania wysokim napięciem elektrycznego bolidu PK Mech Power
Karoseria bolidu elektrycznego PK Mech Power
Projekt oraz wykonanie ergonomicznego kokpitu kierowcy bolidu elektrycznego PKMechPower
Elementy układu jezdnego bolidu PKMechPower
Projekt głównego zasilania wysokonapięciowego bolidu elektrycznego PKMechPower

Projekty rezerwowe:
Projekt polskiego samochodu wyścigowego
Model oceny i wyboru kształtu pętli tramwajowej z uwzględnieniem kryteriów popytu i podaży.
Budowa i udostępnienie makiety 3D Krakowa

Zwycięskie pomysły studentów będą finansowane będą dzięki wsparciu z projektów POWER: „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków własnych uczelni.

 

Skip to content