);

Konkurs studencki rozstrzygnięty – lista nagrodzonych

FutureLab PK

Konkurs studencki rozstrzygnięty – lista nagrodzonych

Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych.

Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego. Zgodnie z ideą konkursu i działalności FutureLab do rywalizacji zgłosiło się także kilka grup multidyscyplinarnych, złożonych ze studentów z różnych wydziałów. Każda grupa projektowa, oprócz opisu przedsięwzięcia, dołączała do wniosku konkursowego preliminarz wydatków. W sumie uczestnicy konkursu wnioskowali o dofinansowanie w wysokości 378 tys. zł. Jak wynika z analizy wniosków, aby realizować innowacyjne pomysły studenci potrzebują głównie środków na materiały zużywalne, szkolenia i wyjazdy studyjne.

Wnioski projektowe oceniało jury złożone z Rady Naukowej FL oraz przedstawiciela FL. W ocenie projektu uwzględniano: zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia; zakres projektu i przyjętą metodologię. Dodatkowo punktowano: realizowaną lub zadeklarowaną współpracę z otoczeniem gospodarczym w procesie realizacji projektu, możliwość dalszej inkubacji rozwiązania (prowadzącą do wdrożenia), aktywność opiekuna merytorycznego z PK w koordynacji zleceń uczelnia/biznes/samorząd i realizacji dodatkowych zajęć ze studentami (np. w ramach kół naukowych) oraz aktywność studentów.

Po dwuetapowych obradach zakwalifikowano do finansowania 16 projektów na kwotę 232 tys. zł. Dodatkowo 3 projekty wskazano jako rezerwowe – będą dofinansowane po spełnieniu dodatkowych warunków, określonych przez Radę Naukową.

Lista nagrodzonych projektów:

PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym
Zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych
Modułowe przystanki
Analiza zmian temperatury powierzchni cieków wodnych w aspekcie szybkiej identyfikacji źródeł zanieczyszczeń
Metoda produkcji znakowanych luminescencyjnie modeli porowatych obiektów heterogenicznych oraz nowa technika badania mechanizmów transportu masy i ciepła w materiałach porowatych, w warunkach aero- oraz hydro- dynamicznych na potrzeby przemysłu wysokich technologii.
DOm35
Rośliny w służbie człowiekowi – „zielone” filtry zanieczyszczeń powietrza
Układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym
Optymalizacja kształtu bezłopatkowej turbiny wiatrowej oraz projekt geometryczny farmy turbin
System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego
Stworzenie i przetestowanie aplikacji mapowej do gier miejskich

5 projektów składających się na projekt wybudowania bolidu elektrycznego PK:
Bezpieczeństwo zasilania wysokim napięciem elektrycznego bolidu PK Mech Power
Karoseria bolidu elektrycznego PK Mech Power
Projekt oraz wykonanie ergonomicznego kokpitu kierowcy bolidu elektrycznego PKMechPower
Elementy układu jezdnego bolidu PKMechPower
Projekt głównego zasilania wysokonapięciowego bolidu elektrycznego PKMechPower

Projekty rezerwowe:
Projekt polskiego samochodu wyścigowego
Model oceny i wyboru kształtu pętli tramwajowej z uwzględnieniem kryteriów popytu i podaży.
Budowa i udostępnienie makiety 3D Krakowa

Wszystkim zespołom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, a nagrodzonym gratulujemy.
Ze wszystkimi laureatami konkursu FutureLab będzie spotykał się w styczniu, aby ustalać szczegóły formalne związane z finansowaniem projektów.

Zwycięskie pomysły studentów będą finansowane będą dzięki wsparciu z projektów POWER: „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków własnych uczelni.

 

Skip to content