);

Praca w FutureLab

FutureLab PK

Praca w FutureLab

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

w FutureLab PK w wymiarze 1 etatu.

FutureLab PK to nowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która będzie zajmowała się wsparciem studentów współpracujących w zespołach projektowych, a także upowszechnianiem ich osiągnięć naukowych. Do naszego zespołu szukamy kreatywnej osoby na stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (firmami i instytucjami) zainteresowanymi współpracą ze studenckimi zespołami projektowymi FutureLab;
 • dostosowywanie zakresu szkoleń i warsztatów grup projektowych do profilu uczelni oraz tematyki prowadzonego przedsięwzięcia;
 • wyszukiwanie ofert firm szkoleniowych;
 • administracyjna współpraca z opiekunami merytorycznymi z PK oraz mentorami z przemysłu w zakresie wypełniania dokumentacji;
 • współpraca z innymi jednostkami PK oraz organizacjami uczelniami w zakresie promocji efektów projektów studenckich oraz dalszej kariery zawodowej uczestników grup projektowych;
 • pomoc w organizacji wydarzeń promujących osiągnięcia studentów;
Niezbędne wymagania: 
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe min. 3 lata;
 • udokumentowane doświadczenie marketingowe; 
 • znajomość social mediów (np. prowadzenie funpage firmowych)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność i kreatywność
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • znajomość programów graficznych

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 w terminie do 13.09.2019 r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Specjalista ds. organizacji szkoleń w FutureLab.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  27.09-11.10.2019 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Skip to content