);

Co to jest FutureLab PK

FutureLab PK

Co to jest FutureLab PK

W FutureLab PK są realizowane interdyscyplinarne zajęcia i szkolenia w tematyce zagadnień dot. smart city, smart grids, IT, przemysłu 4.0., mechaniki, ochrony środowiska, inżynierii.

To przestrzeń gdzie studenckie zespoły projektowe złożone ze studentów różnych kierunków pod opieką ekspertów pracują nad rozwiązywaniem problemów współczesnych miast i przedsiębiorstw, integracji systemów i tworzenie sieci, projektowaniem inżynieryjnym.
Promowana jest idea projektowania zintegrowanego, łącząca pracę specjalistów różnych branż.

Zakres wsparcia

Każda grupa projektowa FutureLab PK składająca się z 10-12 uczestników będzie miała zapewnioną:
– opiekę merytoryczną pracownika PK przez min. 3 miesiące 

– patronat mentora/-ów z branży  
– wizyty studyjne

– warsztaty podnoszące kompetencje – 30 h

– udział w prezentacji TEDx – główne motto to popularyzacja „idei wartych rozpowszechniania”. To spotkania gdzie studenci z udziałem eksperta z przemysłu/instytucji będą prezentowali swoje osiągnięcia.

Tematyka szkoleń i warsztatów

Tematyka realizowanych wykładów i szkoleń wpisuje się w ofertę kształcenia PK wszystkich wydziałów i odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, a także obszary badawcze realizowane na uczelni. W szczególności będzie dotyczyła: architektury, zagospodarowania przestrzennego, inteligentnego budownictwa, transportu, inżynierii lądowej, odnawialnych źródeł energii, sieci elektroenergetycznych, IT, designu, nowoczesnych materiałów, technologii kompozytów, modelowania i analiz numerycznych stanu materiałów i konstrukcji, mechaniki, zarządzania mobilnością, strategii rozwoju miasta, kreowanie polityki miejskiej, projektowanie przestrzeni publicznej.  

Nowoczesne i projektowe sposób przekazywania wiedzy
Praca studenckich zespołów projektowych będzie oparta na nowoczesnych metodach przekazywania wiedzy. W celu pobudzenia kreatywności studentów będzie stosowana także metodologia Design Thinking – tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Praca nad projektem będzie polegała na wstępnej analizie uwarunkowań i możliwości, eksperymentowaniu i testowaniu hipotez, rozwiązaniu konkretnych problemów z zakresu tematycznego. Zajęcia będą uwzględniały także ogólnorozwojowe tematy: pracy zespołowej, zagadnień ekonomicznych przedsięwzięć, uwarunkowań społecznych.

W końcowym etapie będzie  opracowany projekt/makieta/model/prototyp/raport. Każda grupa projektowa ma do swojej dyspozycji środki finansowe na materiały zużywalne.

Dlaczego warto być w zespole FutureLab PK?

Dzięki ww. działaniom studenci podnoszą swoje kompetencje: zawodowe, komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, analityczne, rozwiązywania problemów, a także w zakresie przedsiębiorczości. Dla firm, instytucji jest to szansa na współprace ze zdolnymi i kreatywnymi studentami PK w celu stworzenia innowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań dla swojego problemu inżynieryjnego. 

Skip to content