);

Materiały zużywalne

FutureLab PK

Materiały zużywalne

W końcowym etapie każda grupa studencka będzie opracowywała projekt/makietę/model/prototyp/raport. Każda grupa projektowa ma do swojej dyspozycji środki finansowe na materiały zużywalne. Sprawdź przykładowe materiały zużywalne:

Materiały zużywalne:   Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji projektów z zakresu mechaniki: Kształtowniki stalowe, aluminiowe blachy, stalowe płyty poliwęglanowe, elementy złączeniowe, lakiery i farby samochodowe,
Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji projektów z zakresu chemii, ochrony środowiska: materiały laboratoryjne i odczynniki, pojemniki do transportu próbek chemicznych, drobny sprzęt chemiczny: pipety chemiczne, sączki, kolby miarowe
Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji projektów z zakresu architektury, urbanistyki, inżynierii lądowej, ochrony środowiska: art. Papiernicze: papier, tektura, kalki, filc, tonery, farby.
Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji projektów z wykorzystaniem drukarek 3d: proszki z tworzywa do technologii STL
Materiały zużywalne stosowane wykorzystywane do realizacji projektów z zakresu inteligentnego budownictwa, automatyki i sterowania i tworzenia systemów zarządzającego inteligentnym domem, np. moduły wielofunkcyjne KNX, zasilacze, czujniki, moduły komunikacyjne, okablowanie, przyciski i przełączniki
Koszty ksero i wydruków wielkoformatowych zrealizowanych prac i materiały biurowe wykorzystywane przez wszystkie zespoły projektowe i uczestników FutureLab.
Skip to content