);

Kategoria: Bez kategorii

FutureLab PK

Konkurs

Konkurs na projekty studenckie Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć. Zgłoszenia i zasady Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik). Formularz zgłoszeniowy może być dostarczony: a) jako skan wniosku mailowo: futurelab@pk.edu.pl; b) osobiście do kancelarii PK, ul.…
Czytaj dalej

Praca w FutureLab

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. Organizacji Szkoleń w FutureLab PK w wymiarze 1 etatu. FutureLab PK to nowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która będzie zajmowała się wsparciem studentów współpracujących w zespołach projektowych, a także upowszechnianiem ich osiągnięć naukowych. Do naszego zespołu szukamy kreatywnej osoby na stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń. Zakres wykonywanych zadań…
Czytaj dalej

Nabór do grup projektowych FutureLab PK

Dołącz do kreatywnych studentów i zdobywaj doświadczenie zawodowe współpracując z innymi w multidyscyplinarnych zespołach. Każda grupa projektowa FutureLab PK składająca się z 10-12 uczestników będzie miała zapewnioną: – opiekę merytoryczną pracownika PK przez min. 3 miesiące  – patronat mentora/-ów z branży   – wizyty studyjne – warsztaty podnoszące kompetencje – 30 h – udział w prezentacji…
Czytaj dalej

Eksperymentalny pawilon parametryczny

Eksperymentalny pawilon parametryczny to unikalne przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską i światową. Został wyprodukowany i zbudowany w wyniku wytężonej pracy Studenckiego Koła Naukowego Imago, działającego przy Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej w Instytucie Projektowania Budowlanego na  Wydziale Architektury oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Został on zaprezentowany w ramach Festiwalu Nauki na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej za…
Czytaj dalej

Co to jest FutureLab PK

W FutureLab PK są realizowane interdyscyplinarne zajęcia i szkolenia w tematyce zagadnień dot. smart city, smart grids, IT, przemysłu 4.0., mechaniki, ochrony środowiska, inżynierii. To przestrzeń gdzie studenckie zespoły projektowe złożone ze studentów różnych kierunków pod opieką ekspertów pracują nad rozwiązywaniem problemów współczesnych miast i przedsiębiorstw, integracji systemów i tworzenie sieci, projektowaniem inżynieryjnym. Promowana jest…
Czytaj dalej

Materiały zużywalne

W końcowym etapie każda grupa studencka będzie opracowywała projekt/makietę/model/prototyp/raport. Każda grupa projektowa ma do swojej dyspozycji środki finansowe na materiały zużywalne. Sprawdź przykładowe materiały zużywalne: Materiały zużywalne:    Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji projektów z zakresu mechaniki: Kształtowniki stalowe, aluminiowe blachy, stalowe płyty poliwęglanowe, elementy złączeniowe, lakiery i farby samochodowe, Materiały zużywalne wykorzystywane do realizacji…
Czytaj dalej

Skip to content